Wywiad z rodzicami


Wywiad jest z reguły ostatnią częścią diagnozy.  Służy on zebraniu informacji dotyczących porodu, wczesnego rozwoju dziecka, jego aktualnego funkcjonowania, a także innych problemów dziecka, z którymi boryka się na codzień np. ogólnego stanu zdrowia.

  • Wywiad trwa około 120 min. To część, na której dziecko nie powinno być obecne. Najlepiej na ten czas jest odwieść dziecko do placówki edukacyjnej lub zapewnić mu inną formę opieki poza domem. Starsze dzieci w tym czasie mogą przebywać w drugim pokoju, jeżeli są w stanie się sobą zająć. 
  • Do wywiadu należy przygotować dokumentację medyczną dziecka, związaną z porodem i poważniejszymi chorobami, jakie przechodziło. Bardzo przydatna jest również fotodokumentacja ukazująca rozwój dziecka od niemowlęcia.
  • Jeśli dziecko potrafi trzymać w ręku kredkę lub inny sprzęt rysujący, należy przygotować próbkę kilku obrazków wykonanych przez dziecko. Nie należy wybierać obrazków szczególnie estetycznych, ani odrzucać zwykłych bazgrołów. Celem inspekcji takiej wystawy jest oszacowanie rozwoju grafomotorycznego, a w tym równie przydatne są piękne rysunki, jak i bezkształtne bazgroły.