Torleif Rossland


Superwizor w Institute of Applied Behavior Analysis (http://www.iaa.no). Od 1997r. współpracuje z Moniką Zielińską.

torleif-rossland