Alina Sylka- Kliniewska


Magister psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2005 roku pracuje w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych zajmując się terapią dzieci z zaburzaniami rozwojowymi, w tym m.in. autyzmem, ekspresyjnym opóźnieniem rozwoju mowy, niepełnosprawnością intelektualną początkowo jako terapeuta prowadzący, a następnie także jako terapeuta główny. Pracuje na stanowisku psychologa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Gdańsku od września 2005 roku, gdzie zajmuje się m.in. diagnozą i terapią dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Brała udział w obozach szkoleniowych prowadzonych przez norweskiego superwizora – Torleifa Rosselanda. Od października 2011 roku pracuje jako opiekun stażu na studiach podyplomowych Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS w Sopocie, zajmując się m.in. przeprowadzaniem egzaminów praktycznych.

Alina-Sylke-Kliniewska