ANETA BAGIŃSKA


Magister psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Praca magisterska na temat “Funkcjonowanie Poznawcze Wysokofunkcjonujących Dzieci z Autyzmem oraz Dzieci z Zespołem Aspergera.” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Bogdanowicz. Od 2003 r. pracuje z dziećmi z autyzmem, opóźnieniem w rozwoju, z zaburzeniami mowy, zaburzeniami zachowania jedzenia czy wydalania (pod superwizją psychologa Moniki Zielińskiej i Torleifa Rosslanda). Brała udział w obozach szkoleniowych prowadzonych przez norweskiego superwizora – Torleifa Rosselanda. Odbywała praktyki zawodowe w szpitalu na oddziale Intensywnej Terapii Noworodków, w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku, na oddziale rehabilitacji dziecięcej na AM w Gdańsku oraz w Fundacji Rodzina Nadziei. Odbywa praktyki u norweskiego superwizora Torlifa Rosselanda. Prowadzi szkolenia teoretyczne i warsztatowe na temat terapii behawioralnej.

Anet-Baginska