Karolina Czepielinda


Magister Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, ścieżki – psychologia dzieci i młodzieży oraz patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna. W trakcie studiów ukończyła liczne kursy m.in.: „Zastosowanie analizy behawioralnej w praktyce terapeutycznej”,”Warsztat diagnostyczny psychologa dziecięcego”, „Praca z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi” , „Zaburzenia zachowania i procedury ich redukcji”. Uczestniczka wielu konferencji z zakresu psychologii dzieci i młodzieży. Ukończyła także szkolenie – Animator Zabaw dla Dzieci organizowane przez Akademię Animatora. Przez prawie rok odbywała wolontariat w Przedszkolu Specjalnym o Profilu Terapeutycznym, gdzie prowadzone były zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. W sierpniu 2014 odbyła staż w Institutt for Anvendt Atferdsanalyse prowadzonym przez dr Jensa Skara w Norwegii.  Z CDIT związana od lutego 2013 roku, gdzie odbyła praktyki oraz staż.

Karolina Dacyszyn