Monika Szmidt


Absolwentka kierunku psychologia na Uniwersytecie Gdańskim; specjalność: psychologia dzieci i młodzieży. W czasie studiów pracowała jako wychowawca dzieci na obozach i koloniach oraz jak animator szkolnych wycieczek. W 2005 roku uzyskała państwowe uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, zaś dwa lata później rozszerzyła je o specjalność z zakresu hipoterapii. Od maja 2007 roku pracuje jako terapeuta prowadzący, a od 2009r. również jako terapeuta główny z dziećmi z autyzmem, zespołem aspergera, mutyzmem, alalią, i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Uczestniczyła w obozach terapeutyczno – szkoleniowych pod superwizją norweskiego specjalisty – Torleifa Rosselanda. Latem 2013r odbyła staż w norweskim ośrodku „Institute of applied behavior analysis” w Stravanger. Od września 2011r. roku pracuje jako wykładowca studiów podyplomowych z zakresu stosowanej analizy zachowania.

Monika-szmidt