Monika Wesołowska


Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim o specjalności: edukacja niepełnosprawnych intelektualnie(2009). Odbyła praktyki w SOSW nr 1 w Gdyni, a także w Zespole Szkół Specjalnych w Sopocie , gdzie pracowała także w charakterze wolontariusza przez okres 6 miesięcy. Uczestniczyła  w szkoleniach i kursach przygotowujących do pracy z dziećmi i młodzieżą, min: „Arteterapia”, „Sprawniej Żyć Razem” – kurs dotyczący aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” I stopień, „Integracja  sensoryczna”   I stopień. Od 2011 roku pracuje jako terapeuta w CDiT. W roku 2013 rozpoczęła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologi Społecznej „Stosowana Analiza Zachowania”

Monika-Wesołowska