Patrycja Dobrowolska


Na co dzień pragnie kompleksowo dbać o potrzeby dzieci i ich prawidłowy rozwój. Początkowo ukończyła Dietetykę na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W trakcie studiów interesowała się wpływem składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka. Dodatkowo odbyła liczne kursy związane z tematyką odżywiania m. in.: „Wpływ makrobiotyków na zaburzenia ze spektrum autyzmu”, „Żywienie kobiet ciężarnych i dzieci” oraz „Psychodietetyka”.

Obecnie studiuje Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim.

W 2015 roku odbyła staż w Institutt for Anvendt Atferdsanalyse prowadzonym przez dr Jensa Skara w Norwegii. Jak również ukończyła Stosowana Analiza Zachowania na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Sopocie pod kierownictwem dr Moniki Zielińskiej.

Z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwoju współpracuje od 2013 roku. Początkowo odbyła staż, następnie podjęła pracę jako terapeuta prowadzący. Aktywnie aktualizuje swoją wiedzę podczas konferencji i szkoleń w dziedzinie rozwoju dziecka oraz stosowanej analizy zachowania m. in.: „Po godzinach..”, „ XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB” oraz „VB-MAPP – Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem”.

 

 

Patrycja-Dobrowolska