Monika ParadowskaStudentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy, ukończyła kierunek pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. Napisała pracę licencjacką na temat dziecka zdolnego. Obecnie podjęła się studiów magisterskich.
Odbyła liczne praktyki w zakresie terapii m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej (Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne), szkole (arteterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, zajęcia logopedyczne, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne).
Jest koordynatorem Studenckiego Koła Terapii Pedagogicznej, organizuje przedstawienia dla dzieci, warsztaty dla studentów. Uczestniczyła w pobycie studyjnym obejmującego kurs z zakresu pedagogiki Marii Montessorii oraz pracy z uczniem zdolnym.
Odbyła praktyki oraz roczny staż w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych. Obecnie pracuje jako terapeuta pod superwizją dr Moniki Zielińskiej.

Monika-Paradowska