Nadolna DorotaAbsolwentka Pedagogiki, Wychowania Przedszkolnego oraz Stosowanej Analizy Zachowania.
Pracuje z dziećmi od 10 lat. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące kształcenia i rozwoju dzieci.
Współpracowała ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera „Aspi”.
Od października 2015 roku pracuje jako terapeuta w CDiT.

dorota-nadolna