NATALIA HEJNASZAbsolwentka Psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalność psychologia kliniczna. Posiada przygotowanie pedagogiczne. W czasie studiów pełniła funkcję prezesa Studenckiego Koła Naukowego Psychoterapii, przewodniczącej komitetu organizacyjnego Studenckich Konferencji Naukowych Psyche – Ciało oraz była członkiem Koła Naukowego Psychologii Wspomagania Rozwoju „Progresywni”. Brała czynny udział w konferencjach naukowych, warsztatach i szkoleniach m.in. „Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”, „Zabawa Inspirująca Rozwój”, „Osoba niepełnosprawna w rodzinie”. Prowadziła warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym m.in. w czasie Bydgoskiego Festiwalu Nauki.

Praktyki studenckie zrealizowała w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu oraz w 10 Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy w Klinice Psychiatrii. Odbyła wolontariat w Oddziale Psychiatrycznym w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu oraz w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Bydgoszczy.

Zawodowo była związana z Punktem Przedszkolnym dla dzieci z autyzmem Pro -Integris w Bydgoszczy, gdzie pełniła funkcję psychologa i terapeuty, prowadziła zajęcia m.in. z Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Obecnie pracuje również w Przedszkolu nr 61 Integracyjnym w Bydgoszczy jako psycholog.

Natalia-Hejnasz