Aleksandra LaseckaMagister pedagogiki na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej o specjalności : pedagogika ogólna(2007). Ukończyła studia I stopnia o specjalności: resocjalizacja(2004). Absolwentka studiów  podyplomowych w Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni o specjalności: edukacja przedszkolna i zintegrowana(2010). W trakcie studiów odbyła praktyki w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie prowadząc zajęcia w oparciu o autorski program zajęć plastycznych. Pracowała jako instruktor terapii z osobami niepełnosprawnymi oraz jako wychowawca z młodzieżą niedostosowaną społecznie m.in. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie. Od września 2016r. związana z CDiT.  Pracuje w punkcie Przedszkolnym Akuku w Kwidzynie, gdzie prowadzi zajęcia edukacyjne metodą projektów badawczych oraz terapię.

aleksandra_lasecka