Aneta SepiołoUkończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim o specjalności: rehabilitacja społeczna i zawodowa z doradztwem (2014), studnia I stopnia w Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni o specjalności: edukacja elementarna i oligofrenopedagogika. Odbyła praktyki w Niepublicznym Przedszkolu „Maluszek” w Ryjewie, Szkole Podstawowej w Ryjewie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie oraz w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych, gdzie obecnie pracuje jako terapeutka.

Aneta Sepioło