Dominika WochMagister pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności: edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Ukończyła studia I stopnia o specjalności: wczesna edukacja z logopedią. Odbyła praktyki w Przedszkolu nr 62 „Kraina Bajek”w Gdańsku, Szkole Podstawowej w Obrzynowie oraz Poradni Psychologczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku. Odbyła staż w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych, gdzie obecnie pracuje.

dominika_woch