Gosia JędrzejowskaMagister pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności: rewalidacja i terapia pedagogiczna (2009). W czasie studiów współpracowała z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, opiekując się, w ramach wolontariatu, autystyczną dziewczynką. Odbyła praktyki w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym oraz w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych. Od 2008 r. związana ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Autyzmem, gdzie przez jakiś czas pełniła funkcję terapeuty. W roku 2010 podjęła pracę w szkole podstawowej prowadząc terapię pedagogiczną w klasach I-VI, zyskując stopień nauczyciela kontraktowego. Uczestniczyła w szkoleniu w ramach projektu Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w formie doskonalenia zawodowego nauczycieli- Rodzice-nauczyciele: o dobrej współpracy wychowawcy z rodzicami. Ukończyła szkolenie – Terapia behawioralna dzieci z autyzmem i od 2014 r. pracuje jako terapeutka w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych.

Gosia Jedrzejewska