Joanna PaluszekMagister pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2009). Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku w zakresie: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagog szkolny (2012). Jest instruktorem pierwszej pomocy American Heart Association. Przez kilka lat pracowała jako wychowawca w Domach dla Dzieci z siedzibą w Kwidzynie. Obecnie pracuje jako terapeuta w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych

joanna_paluszek