Monika SzpitterMagister pedagogiki na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej o specjalności: pedagogika opiekuńcza i socjalna (2010). Ukończyła studia I stopnia o specjalności: pedagogika resocjalizacyjna (2008). Odbyła praktyki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie, w Domu Dziecka w Kwidzynie, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych. 

Monika-Szpitter