Sylwia ModrzejewskaMagister psychologii (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie) o specjalności neuropsychologia kliniczna. W trakcie studiów odbyła staż w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu koło Warszawy, pracując z dziećmi chorymi na mózgowe porażenie dziecięce. 01.10.2014-31.07.2015 pracowała jako psycholog stażysta w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji w Kwidzynie. Zajmowała się tam oceną funkcji poznawczych dziecka, modelowaniem postaw wychowawczych rodziców i terapią wspomagającą rozwój dziecka.

Odbyła szereg szkoleń, w tym m.in. III stopniowy kurs „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” zorganizowanym przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, kurs „Wczesne wspomaganie rozwoju. Diagnoza dziecka – wytyczne do konstruowania programów terapii” u dr Radosława Piotrowicza, „Diagnoza AAC” u dr Magdaleny Grycman. Odbyła staż w Stowarzyszeniu na Rzecz Chorych na Autyzm w Kwidzynie (2014-2015) oraz w CDIT. Obecnie pracuję jako terapeuta w CDiT w Kwidzynie.

sylwia-modrzejewska