Bogumiła KuchtaJest pedagogiem. Ukończyła studia podyplomowe: Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi ( UW). Stosowana Analiza Zachowania ( SWPS / Warszawa). Stosowana Analiza Zachowania( SWPS / Sopot). Oligofrenopedagogika ( SWPW/ Płock). Pracuje pod superwizją dr Moniki Zielińskiej od 2009 roku. Brała udział w szkoleniach, turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez CDIT.  Obecnie jest w trakcie realizacji Certyfikatu Terapeuty Behawioralnego.

Bogumiła-Kuchta