Agnieszka SierżęgaAbsolwentka Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła liczne kursy m.in. „Diagnoza małego dziecka”, „Diagnoza dziecka w wieku szkolnym”, „ Zaburzenia zachowania i procedury ich redukcji”, „Praca z dzieckiem z alkoholowym zespołem płodowym” oraz „Całościowe zaburzenia rozwoju – diagnoza i terapia”. W czasie studiów realizowała wolontariat w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni. Odbywała praktyki zawodowe w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz jako wykładowca na Uniwersytecie III Wieku. Zawodowo była związana z Zespołem Placówek Specjalistycznych w Gdyni oraz pracowała w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.  Z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych związana od grudnia 2016 r., gdzie odbyła staż.

Agnieszka Sierzęga