Alicja ZbrońskaStudentka V roku psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. W czasie studiów uczęszczała na kursy związane z pracą terapeutyczną z dziećmi: „Diagnoza małego dziecka”, „Diagnoza dziecka w wieku szkolnym”, „Specyficzne trudności w uczeniu się”, „Dystrofie mięśniowe – perspektywa biopsychospołeczna”. Poza uczelnią, zrealizowała kilka dodatkowych kursów dotyczących pracy z dziećmi: „Autyzm i zespół Aspergera – różnicowanie i podstawy terapii” czy „Wykorzystanie zabawy i bajki w terapii dziecka z zaburzeniami rozwojowymi”.
W czasie studiów odbyła praktyki w Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu w Gdańsku, gdzie uczestniczyła w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, oraz wolontariat w Fundacji dla Rodziny „Ogniska Nadziei” w Gdańsku, gdzie pomagała wychowankom w odrabianiu prac domowych i organizowaniu wolnego czasu.
Od 2018 roku współpracuje z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych, w tym czasie zrealizowała 100 godzin stażu i zdała egzamin uprawniający do pracy w roli terapeuty w naszym ośrodku.
Oprócz psychologii interesuje się językami obcymi. W październiku 2018 obroniła tytuł licencjata filologii romańskiej. Serdecznie gratulujemy.
Alicja Zbrońska