Angelika Filaber

W październiku 2018 rozpocznie V rok psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie realizuję ścieżkę kliniczną. Uczestniczyła w kursach: ,,Diagnoza małego dziecka” , ,,Diagnoza dziecka w wieku szkolnym”, ,,Diagnoza inteligencji”, ,,Diagnoza psychologiczna: wywiad i obserwacje” oraz ,,Specyficzne trudności w uczeniu się”. W ramach praktyk studenckich pracowała w Domu Pomocy Społecznej w Iławie dla osób z chorobami somatycznymi. Przez 3 lata pracowała w Zespole Orzekania o Niepełnosprawności. Z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych współpracuje od 2018 roku. W tym czasie zrealizowała 100 godzin stażu i zdała egzamin uprawniający do pełnienia roli terapeuty w naszym ośrodku. W wolnych chwilach pomaga potrzebującym jako Wolontariuszka Szlachetnej Paczki.