Anna DzenisAbsolwentka Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, ścieżki specjalizacyjne: psychologia dzieci i młodzieży oraz patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna. Obecnie studentka studiów podyplomowych Stosowanej Analizy Zachowania na Wyżej Szkole Nauk Społecznych w Sopocie. Ukończyła liczne kursy m.in. „Diagnoza małego dziecka”, „Zastosowanie analizy behawioralnej w praktyce terapeutycznej”, „Warsztat diagnostyczny psychologa dziecięcego „, „Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci”, „ Zaburzenia zachowania i procedury ich redukcji”, „ Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera „. Uczestniczyła również w kursie „ Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne ” i pod tym kierunkiem odbywała roczny wolontariat w Przedszkolu Specjalistycznym o profilu terapeutycznym. Odbyła staż i praktyki w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Gdyni oraz w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych.

Anna-Dzenis