Anna MajewiczAbsolwentka Administracji i Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, ścieżka specjalizacyjna patologie społeczne i psychologia penitencjarno-sądowa. Podczas studiów zrealizował kursy: Diagnoza małego dziecka, Diagnoza dziecka w wieku szkolnym, Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu rozwojowym i klinicznym, „Praca psychologa praktyka z młodzieżą” oraz Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży. W pracy magisterskiej skupiła się na aspektach dotyczących wpływu wychowania dzieci na ich funkcjonowanie w życiu dorosłym.

Anna Majewicz