Anna CytawaAbsolwentka studiów podyplomowych – Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS.  Absolwentka pedagogiki o specjalności wczesna edukacja z logopedią oraz psychologii o specjalności neurobiopsychologia Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas studiów zrealizowała kursy przygotowujące do pracy z dziećmi, m.in. Diagnoza małego dziecka, Całościowe zaburzenia rozwoju, Zaburzenia psychiczne oraz rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa, Zaburzenia zachowania i procedury ich redukcji. Przeszła także III stopniowe szkolenie – Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka. Podczas studiów pracowała jako opiekunka do dzieci. W trakcie studiów pedagogicznych odbyła praktyki w Przedszkolu nr 15 w Gdańsku i w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdańsku. W trakcie studiów psychologicznych odbyła praktyki w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku oraz w Domu Im. J. Korczaka – Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku. W Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka pracowała‚ jako wolontariusz, a później na stanowiskach: pomoc terapeuty oraz nauczyciel-terapeuta.

Anna Cytawa