Hanna WoronkoAbsolwentka pedagogiki o specjalności wczesna-edukacja z logopedią. W trakcie studiów pracowała w przedszkolu Montessorii, oraz odbyła praktyki w gabinecie logopedycznym i szkole podstawowej. Była również wolontariuszką podczas turnusu rehabilitacyjnego na rzecz osób upośledzonych umysłowo oraz z zespołem Downa. Uczestniczyła w kursie „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne” i ukończyła III stopniowy kurs doskonalący Terapii Behawioralnej Dzieci z  Autyzmem oraz półroczny staż w CDiT. Obecnie rozpoczęła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej na kierunku Stosowana Analiza Zachowania.

Hanna-Woronko.jpg