Helena SiódmiakAbsolwentka Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, ścieżki: psychologia dzieci i młodzieży oraz patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna. Podczas studiów zrealizowała liczne kursy, m.in. „Zastosowanie analizy behawioralnej w praktyce terapeutycznej”, „Całościowe zaburzenia rozwoju”, „Praca z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi” , „Zaburzenia zachowania i procedury ich redukcji”. Odbyła praktyki w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno- Konsultacyjnym oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Ukończyła szkolenie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (2 poziomy), metody Dobrego Startu, a także kurs Animatora zabaw. Pełniła rolę wolontariusza w przedszkolu o profilu terapeutycznym oraz w stowarzyszeniu „Wiosna” w projekcie Akademia Przyszłości. W sierpniu 2014 odbyła staż w Institutt for Anvendt Atferdsanalyse prowadzonym przez dr Jensa Skara w Norwegii. Z CDIT związana od kwietnia 2013 roku, gdzie odbywała staż. Obecnie studentka studiów podyplomowych Stosowanej Analizy Zachowania na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie.

Helena-Wesołek