Joanna WesołowskaAbsolwentka Pedagogiki Specjalnej o specjalizacji: rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz terapią pedagogiczną. W trakcie studiów odbyła praktyki nauczycielskie w Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego oraz Gimnazjalnego nr 27 w Gdańsku oraz ukończyła fakultet z Systemu Języka Migowego I stopnia. Pracowała również jako opiekunka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Związana z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych od września 2017 roku gdzie odbyła staż. Od tego roku 2018 studentka na Uniwersytecie SWPS w celu uzyskania tytułu magistra z psychologii klinicznej.

Joanna Wesołowska