Julia KoniecznaAbsolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach o specjalności psychologii klinicznej. Studentka studiów podyplomowych Stosowanej Analizy  Zachowania SWPS w Sopocie i przygotowania pedagogicznego. W trakcie studiów odbyła półroczne praktyki w Ośrodku Diagnostycznym w Areszcie Śledczym oraz fundacji dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”. Dodatkowo brała udział w projekcie rozwój kompetencji zawodowych z zakresu diagnozy psychologicznej zaburzeń osobowości. Uczestniczyła w szkoleniu z pisania opinii psychologicznych jak również zasady stosowania i interpretacji MMPI-2 w Akademii Psyche w Krakowie. Zrealizowała szkolenia z zakresu seksualności dzieci i młodzieży oraz szkolenie ,,Genogram”.  Swoje pierwsze kroki stawiała jako opiekun dzieci  z zdiagnozowanym zaburzeniem intelektualnym w przedszkolu terapeutycznym. Miłośniczka dobrej książki, nie tylko z tematyki zaburzeń psychicznych.