Katarzyna PećAbsolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, na ścieżce psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. W trakcie studiów była wolontariuszem w przedszkolach, prowadząc cykl zajęć korekcyjno–kompensacyjnych. Zaangażowana w Program wspierania walki z dysleksją rozwojową pt. „Czytamy razem”. Odbyła praktyki w ramach zajęć „Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo”. W trakcie studiów zrealizowała  przygotowanie pedagogiczne. Absolwentka studiów podyplomowych: „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”. Uzyskała kwalifikacje do: planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, planowania i prowadzenia zajęć terapeutyczno – edukacyjnych oraz monitorowanie ich osiągnięć. Odbyła staż w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych. Jej pasją jest praca z dziećmi.

Katarzyna Peć