Katarzyna WojtaśZ miłości do książek ukończyła filozofię, a z miłości do dzieci psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie studiów odbyła liczne praktyki zarówno w placówkach szkolnych jak i w ośrodkach prowadzących terapię osób upośledzonych umysłowo oraz osób z autyzmem ( m.in. w Gdańskiej Autonomicznej Szkole Podstawowej, w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie). By jak najlepiej przygotować się do pracy z dziećmi uczestniczyła również w konferencjach oraz kursach dotyczących prowadzenia terapii behawioralnej, diagnozy i pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi („Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Diagnoza Małego Dziecka”, „Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem”, „Diagnoza Gotowości Szkolnej”). Z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych związana jest od czerwca 2011 roku, gdzie odbyła 6 miesięczny staż, po którym rozpoczęła pracę jako terapeutka.

Katarzyna-Wojtaś