Magdalena KrólMagister psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Z wyróżnieniem ukończyła ścieżkę specjalizacyjną psychologia kliniczna oraz patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna. Podczas studiów zrealizowała m.in. kursy: diagnoza małego dziecka, diagnoza dziecka w wieku szkolnym, diagnoza psychologiczna-wywiad i obserwacja, diagnoza inteligencji, problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży.W trakcie studiów odbywała praktykę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku. Obecnie studentka studiów podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Sopocie.
Karierę zawodową rozpoczęła w 2000 roku w Elbląskim Towarzystwie Socjopatologicznym. Przez ponad 5 lat prowadziła Doradztwo Profilaktyczno-Terapeutyczne skierowane na pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną. Ukończyła kursy zawodowe m.in.: kurs przygotowujący do pracy w punktach i poradniach konsultacyjnych, kurs zawodowy przygotowujący do pracy w grupach wsparcia i samopomocowych.
Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych z zakresu psychologii ogólnej oraz problematyki dzieci i rodziny.
Od lat współpracuje z Organizacjami Pozarządowymi oraz Stowarzyszeniami w Gdańsku.
Magdalena-Król