Marlena FrankowskaAbsolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, na ścieżce psychologii klinicznej oraz psychologii organizacji, zarządzania i marketingu. Zrealizowała kursy przygotowujące do pracy z dziećmi, m.in.: Diagnoza małego dziecka, Diagnoza dziecka w wieku szkolnym, Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży, Diagnoza psychologiczna -wywiad i obserwacja, Diagnoza inteligencji, Komunikacja we współpracy i konflikcie. Współpracowała z Kliniką Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z Zakładem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programu badawczego dotyczącego funkcjonowania rodzin dzieci urodzonych przedwcześnie. Przez trzy lata pełniła funkcję opiekunki do dziecka. W czasie studiów pracowała jako wolontariusz z dziećmi podopiecznych Fundacji Pomorski Dom Nadziei. Z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych związana od września 2017, gdzie odbyła staż.