Marta FrydrychowskaAbsolwentka elektroradiologii Gdańskiego Uniwersytety Medycznego oraz psychologii o specjalnosci neurobiopsychologia Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas studiów odbyła praktyki w Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej – Dom im. Janusza Korczaka w Gdańsku. .Podczas studiów realizowała także kursy pracy z dziećmi m.in. „Psychopatologia dzieci i młodzieży”, „Zaburzenia psychiczne oraz rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa”. Odbyła także studia podyplomowe „Psychologia kliniczna” na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Marta-frydrychowska