Milena Frąckiewicz

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia, ze specjalnością kliniczną. Posiada certyfikat trenera umiejętności społecznych I i II stopnia. Ukończyła również szkolenie “Uzależnienia i ryzykowne zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka”. Odbyła praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Pracowni Testów Psychologicznych. Pracowała jako wychowawca w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz jako psycholog w szkole integracyjnej. Obecnie studiuje podyplomowo Seksuologię kliniczną na SWPS-ie.