Monika RichertAbsolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W ramach studiów ukończyła moduł specjalizacyjny „Stosowana Analiza Zachowania”, w trakcie którego odbyła półroczny staż w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok Po Kroku”. Brała udział jako terapeuta w obozie organizowanym przez Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dla dzieci z zaburzeniami zachowania i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Obecnie studentka 1 roku studiów podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania. W Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych odbyła staż gdzie obecnie pracuje jako terapeuta behawioralny.

Monika Richert