Dalia StaszkiewiczAbsolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, na ścieżce patologie społeczne i psychologia penitencjarno-sądowa oraz psychologia kliniczna. Podczas studiów realizowała takie kursy jak: „Diagnoza małego dziecka”, „Diagnoza dziecka w wieku szkolnym”, „Nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży” oraz „Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży”. Ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego. W trakcie studiów odbyła wolontariat w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Biskupcu. Z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych związana od maja 2017, gdzie najpierw odbyła praktyki pedagogiczno-zawodowe a następnie staż.

Dalia-Staszkiewicz