Urszula KlamannStudentka V roku psychologii na Uniwersytecie Gdańskim na ścieżkach psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Podczas studiów realizowała takie kursy jak: Całościowe zaburzenia rozwoju- diagnoza i terapia, Diagnoza dziecka w wieku szkolnym, Diagnoza małego dziecka, Diagnoza gotowości szkolnej, Zaburzenia psychiczne oraz rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa, Nadpobudliwością psychoruchowa i zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży. Realizuje przygotowanie pedagogiczne. Odbyła praktyki studenckie w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku a także na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Copernicus. Działała jako wolontariuszka w świetlicy środowiskowej „Caritas”, w fundacji „Dr Clown”, w „Akademii Przyszłości”, w Domu Pomocy Społecznej. Obecnie jest wolontariuszka… w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala Copernicus. Z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń„ Rozwojowych związana od lipca 2017 roku, gdzie odbyła staż.

Urszula-Klamann