Urszula LaskusStudentka V roku psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. W czasie studiów uczęszczała na kursy związane z pracą terapeutyczną z dziećmi: „Diagnoza małego dziecka”, „Diagnoza dziecka w wieku szkolnym”, „Specyficzne trudności w uczeniu się”, „Dystrofie mięśniowe – perspektywa biopsychospołeczna”, „Praca psychologa praktyka z młodzieżą”, „Praca z dzieckiem z alkoholowym zespołem płodowym” oraz „Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi”.
W czasie studiów odbyła praktyki w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie na oddziale rehabilitacji dziecięcej oraz neurologicznym. W wolnych chwilach prowadzi warsztaty z technik wspomagania pamięci.
Od 2018 roku współpracuje z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych, w tym czasie zrealizowała 100 godzin stażu i zdała egzamin uprawniający do pracy w roli terapeuty w naszym ośrodku.