Agnieszka WiniarekAbsolwentka Turystyki i Rekreacji na AWFiS w Gdańsku. W pracy magisterskiej skupiła się na pozytywnym wpływie sportu na resocjalizację dzieci i młodzieży. W czasie nauki zdobyła między innymi uprawnienia wychowawcy kolonijnego. Zainteresowania sportowe kontynuowała na studiach podyplomowych z zakresu psychologii sportu na UG. Ukończyła także studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, na ścieżce psychologii klinicznej. Podczas studiów realizowała kursy takie jak „Diagnoza małego dziecka”, „ Diagnoza dziecka w wieku szkolnym”, „Zastosowanie analizy behawioralnej stosowanej w praktyce terapeutyczne”, „ Zaburzenia psychiczne oraz rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa” czy „ Zaburzenia zachowania i procedury ich redukcji”. Absolwentka studiów podyplomowych Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS podczas których odbyła staż w Centrum Diagnozy i Terapii.

Agnieszka-Winiarek