Wioletta WałaskaAbsolwentka psychologii na ścieżce klinicznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu. Podczas studiów odbyła staż w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu na oddziale dziennym psychiatrycznym dla młodzieży. Od 2017 studentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim.

Wiola Wałaska