Zuzanna RybickaAbsolwentka Psychologii I stopnia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Aktualnie w trakcie pisania pracy magisterskiej z zakresu psychologii klinicznej.

Podczas studiów zrealizowała takie kursy jak: “Diagnoza i terapia zaburzeń wczesnorozwojowych”, “Zasady pracy z dziećmi i młodzieżą”, “Rola opiekuna i wychowawcy na kolejnych etapach życia”, “Pomiar zmian rozwojowych”, czy “Identyfikowanie zaburzeń funkcjonowania”.

Dodatkowo związana jest z żeglarstwem regatowym, jako zawodniczka oraz od ponad 5 lat instruktorka dzieci i młodzieży w klubie sportowym. W pracy z młodymi zawodnikami na pierwszym miejscu stawia wspieranie ich rozwoju oraz zgranie całego teamu.

W 2018 roku rozpoczęła współpracę z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych, w tym czasie zrealizowała 100 godzin stażu i zdała egzamin uprawniający do pracy w roli terapeuty w naszym ośrodku. Swoją przyszłość wiąże z pracą z dziećmi oraz dalszym rozwojem wiedzy psychologicznej.