Adrianna Żurańska – Kogut

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, na ścieżce psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Zrealizowała przygotowanie pedagogiczne. Przez trzy lata pełniła funkcję opiekunki do dziecka. Sezonowo była również animatorem dziecięcym na letnich festynach, piknikach dla dzieci. Na studiach zrealizowała takie kursy jak : „Diagnoza małego dziecka”, „Diagnoza dziecka w wieku szkolnym” , „Całościowe zaburzenia rozwoju-diagnoza i terapia”, „Nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży”, „Praca z dzieckiem z alkoholowym zespołem płodowym” czy też „Zaburzenia psychiczne oraz rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa”. Z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych związana od października 2015 r. gdzie odbyła praktyki pedagogiczno-zawodowe a następnie staż. W 2020 roku ukończyła studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS w Sopocie.