Karolina Czepielinda

Tytuł magistra Psychologii zdobyła na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie ukończyła ścieżkę – Psychologia Dzieci i Młodzieży. Z pracą terapeuty zaznajamiała się już w trakcie studiów, podczas których realizowała między innymi następujące kursy:

  • – Zastosowanie analizy behawioralnej w praktyce terapeutycznej,
  • – Warsztat diagnostyczny psychologa dziecięcego,
  • – Praca z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi,
  • – Zaburzenia zachowania i procedury ich redukcji.

Uczestniczka konferencji z zakresu psychologii dzieci i młodzieży: „VB-MAPP – Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem” prowadzonej przez dr Marka Sundberga. W 2013 roku ukończyła trzystopniowe szkolenie „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, a także kurs „Animator Zabaw Dla Dzieci”. Przez prawie rok odbywała wolontariat w Przedszkolu Specjalnym o Profilu Terapeutycznym, gdzie prowadzone były zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W sierpniu 2014 roku odbyła staż w Institutt for Anvendt Atferdsanalyse prowadzonym przez dr Jensa Skara w Stavanger w Norwegii. W latach 2015-2017 była studentką studiów podyplomowych na kierunku Stosowana Analiza Zachowania – Kształtowanie Zachowań Dzieci w Terapii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie.

Z CDIT jest związana od lutego 2013 roku. Przez te lata miała możliwość pracy z dzieci m.in. z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami zachowania, chorobami genetycznymi, epilepsją, niedosłuchem. Uczestniczyła też w treningach prowadzonych przez Monikę Zielińską i Torleifa Rosslanda m.in. redukcji zachowań niepożądanych, treningach jedzenia, treningach toaletowych. W czasie swojej pracy w Centrum wyspecjalizowała się w diagnozie potencjału intelektualnego dzieci i obecnie opiekuje się tą częścią naszej działalności. Wspiera też terapeutów w korzystaniu z różnorodnych metod, narzędzi i pomocy.