Marika Przybylska

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; specjalność: Edukacja przedszkolna i terapia dziecka (2008 r.) oraz Praca socjalna (2008 r.); obecnie doktorantka UKW na wydziale Pedagogiki; W 2013 roku zakończyła studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS; od 2008 roku pracuje z dziećmi z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi pod superwizją Moniki Zielińskiej.

Zgodnie z zainteresowaniami uczestniczy w szkoleniu dotyczącym terapii behawioralnej prowadzonym przez Centrum Diagnozy i Terapii i odbyła liczne kursy dotyczące kształcenia i rozwoju dzieci. Obecnie zajmuje się badaniem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej, między innymi ich poziomu przygotowania do pracy z dziećmi z zaburzeniami oraz ich umiejętnościami w diagnozowaniu owych zaburzeń.