Alicja Kural

Absolwentka psychologii o specjalności Neurobiopsychologia na Uniwersytecie Gdańskim. Podczas studiów zrealizowała kursy przygotowujące do pracy z dziećmi, m.in. „Diagnoza małego dziecka”, „Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci”, „Praktyka edukacyjna”, „Psychopatologia dzieci i młodzieży”, „Zaburzenia psychiczne oraz rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa”. Praktyki studenckie odbyła w Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej – Dom im. Janusza Korczaka w Gdańsku i Pogotowiu Opiekuńczym im. Karola Olgierda Borchardta w Gdańsku. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki. Z CDIT związana jest od czerwca 2016 roku.