Dominika Jonik

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Wczesnej Edukacji, spec. Animacja Artystyczna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Odbyła praktyki w przedszkolu, szkole oraz na świetlicy. Posiada kursy, takie jak: kurs pierwszej pomocy, wychowawcy wypoczynku oraz kurs animatora czasu wolnego. Odbyła staż w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych. Obecnie jest studentką studiów magisterskich w WSB w Gdańsku na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią.