Dominika Meissner

Studentka IV roku Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku (ścieżka Psychologia zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych). Obecnie prowadzi badania nad dobrostanem rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. W centrum jej zainteresowań leżą zagadnienia związane z sytuacją rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w Polsce i społeczne postrzeganie osób ze spektrum autyzmu.