Klaudia Albecka

Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS WZ Sopot. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia ze specjalnością kliniczną i zdrowia. W trakcie studiów angażowała się w różne aktywności uniwersyteckie, mające na celu szerzenie wiedzy psychologicznej wśród licealnej młodzieży, dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, a także studentów SWPS. Prowadziła warsztaty w liceach oraz technikach, przybliżając uczniom tematykę związaną z pamięcią, motywacją, stresem oraz organizacją czasu. W ramach działań Koła Naukowego PSYCHE organizowała warsztaty i szkolenia o tematyce związanej z diagnozą psychologiczną oraz pracą psychoterapeutyczną. Koordynowała spotkania dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w ramach programu Polska Akademia Dzieci na SWPS w Sopocie.