Magdalena Janowczyk

Studentka IV roku psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Sopocie. Pracowała dorywczo, jako opiekunka w Klubie Maluszka i jako niania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Odbyła praktykę pedagogiczną podczas terapeutycznego turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz dla dzieci z Zespołem Downa. Z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych związana od 2021 roku, gdzie odbywała staż.